Qigong Akademien : Lev mer från hjärtat

I konsten att hålla sig själv pigg, frisk och glad kan en näskanna bli en god vän 😀

Det finns lite olika varianter på nässköljningskannor
Nosebuddyn  är en enkel och bra modell som vi använder själva. Den finns i många hälsokostbutiker.
För att ge lite inspiration till dig som inte har provat än, så skickar vi med lite länkar.


Kärlek
❤️ Gunnar & Christina
P.S. Vill du leva mer ifrån ditt hjärta? Var med oss på en grundutbildning till Qigonglärare!
Läs mer: https://qigongakademien.nu/grundutbildning/

 

Sköljning av näsan med saltvatten

I genomsnitt drabbas varje vuxen person av 2-3 förkylningar/år. Antalet diagnostiserade bihåleinflammationer uppgår till flera hundra tusen per år i Sverige.

Andelen allergiska ökar stadigt i industrialiserade länder och uppemot 40 % av befolkningen har hösnuva eller hösnuveliknande besvär med klåda, nysningar, täppa och torrhetskänsla. Cirka 4 % av befolkningen besväras av polyper i näsan.

För patienter som genomgår operationer av bihålor eller korrektion av nässkiljevägg/näsmusslor (ett par hundra dagligen i Sverige) har sjukvården under lång tid rekommenderat sköljning av näsan med saltvatten för att påskynda läkning.

För personer som arbetar i en dammig miljö skapas möjlighet att rensa näsan från olika skadliga eller irriterande partiklar. För alla dessa kan sköljning med saltvatten i näsan fungera effektivt och som komplement till annan behandling.

 

Kort vetenskaplig bakgrund
Att renskölja sjuka eller skadade håligheter på kroppen är en av medicinens tidigaste och viktigaste grundpelare och mot slutet av 1800-talet uppkom diskussion kring rengöring av näsans inre. Nässköljning kom då att inta en mycket central roll i behandlingen av olika sjukdomstillstånd i näsan.

Näsans funktion förutom som luktorgan är att filtrera, fukta och värma inandningsluften innan den når lungorna. Slemhinnan i näsan har en yta av 180 kvadratcentimeter fylld med så kallade flimmerhår som transporterar bort slem och partiklar bak mot svalget. Vid infektioner som förkylningar och bihåleinflammationer och vid inflammationer som hösnuva och polyper är denna process kraftigt störd och näsan blir täppt, svullen, fylld av sekret och partiklar.

 

I en engelsk studie från 1998 gav nässköljning med saltvatten signifikant förbättrade förhållanden i näsan och livskvaliteten ökade hos patienter med långvariga bihåleinflammationer.

 

I en nyligen genomförd studie på 211 patienter med olika inflammatoriska tillstånd i näsan inklusive allergiska besvär fann en grupp amerikanska forskare att daglig sköljning av näsan med saltvatten påtagligt förbättrade en stor mängd parametrar beträffande upplevda besvär och konstaterade att denna behandling har en enorm potential för höjning av livskvaliteten på ett kostnadseffektivt sätt för miljontals patienter.

 

I en svensk arbetsmiljöstudie fann man att sköljning av näsan med saltvatten hade en positiv effekt både på upplevda symptom och objektiva mätmetoder av näsans funktion hos industriarbetare utsatta för trädamm.

 

Docent Per Stjärne på Huddinge Universitetssjukhus har i en artikel redovisat fördelarna med nässköljning och rekommenderar alla patienter med inflammatoriska sjukdomar i näsan och som genomgått operationer i näsan regelbundna sköljningar med saltvatten.

 

Referenser
1. Wingrave (1902) The nature of discharges and douches. The Lancet. 2. Hallén O, Anniko M (red) (1991) Öron-, näs- och halssjukdomar:127-133. 3. Taccariello et al (1999) Nasal douching as a valuable adjunct in the management of chronic rhinosinusitis. Rhinology 37:29-32 4. Tomooka L et al (2000) Clinical study and literature review of nasal irrigation. The Laryngoscope 110:1189-1193 5. Holmström M et al (1997) Effect of nasal lavage on nasal symptoms and physiology in wood industry workers. Rhinology 35:108-112 6. Stjärne P (1999) Näsvist med nässköljning! Medicinskt forum 5:42-43

 

Recept på saltvatten för sköljning av näsan.
Värm upp rent, drickbart kranvatten till kroppstemperatur. Vattentemperaturen skall kännas behaglig. Rör ned en tesked vanligt bordssalt (ca 5 g) i en halv liter vatten så att saltet löses upp. Vattnet har nu samma salthalt som kroppen (0,9 %) och kallas därför fysiologiskt saltvatten. Om det svider i näsan vid sköljningen kan detta bero på att för mycket eller för lite salt har tillsats. Om sköljningen pågår under en längre tid bör salt utan tillsatser som exempelvis jod användas då annars en allergi mot tillsatsämnen kan utvecklas. Metoden att skölja näsan med saltvatten har inga kända biverkningar. Lämpligen kan näsan sköljas morgon och kväll samt vid behov. För att underlätta sköljningen finns speciella nässköljare eller näskannor.

Vi tog ovanstående artikel ifrån:

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Specialistforeningen-for-Oron–Nas-och-Halssjukskoterskor/ForskningUtveckling1/Omvardnads-dokument/Nasskoljning/

 

Barn friskare av nässköljning:

https://fof.se/tidning/2008/3/artikel/barn-friskare-av-nasskoljning

 

Gör som överläkaren Pär Stjärne. Skölj näsan – så lindrar du influensan.

https://www.aftonbladet.se/halsa/a/vm3gLj/skolj-snoken–slipp-snoret

Qigong Akademien
Blogg: www.qigongakademien.se
info@qigongakademien.com
0708 570886
www.qigongakademien.comKommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följ oss: E-mail |