Qigong Akademien : Lev mer från hjärtat

Makt

Makt är ett laddat begrepp som väcker mycket känslor när vi tar upp det i vår undervisning. Många tycker inte om fenomenet makt och kopplar det till förtryck och korruption.

Det är ofta användbart att titta på motsatsen till makt, dvs vanmakt, för att få ett nytt perspektiv. Några synonymer till vanmakt:

De flesta människor kan hålla med om att motsatsen till makt genererar allt annat än önskvärda upplevelser.

När man talar om makt så är det framförallt två infallsvinklar på begreppet som kommer upp i samtalet:

Den aspekten av makt som vi själva är intresserade av är ”förmåga till”, det som gör att en person kan uppnå det han eller hon strävar efter.

Utövandet av Qigong handlar i det perspektivet om att bygga upp sin personliga makt (förmåga till), så att individen i större och större utsträckning själv kan påverka och styra över sin hälsa och sin livssituation.

 

Makt och kärlek
Gunnar & Christina
P.S. Om du vill fylla på din personliga makt (förmåga till), var med oss på någon av våra utbildningar:)

 

 

Qigong Akademien
Blogg: www.qigongakademien.se
info@qigongakademien.com
08-650 07 45
www.qigongakademien.com

 

 

 

 

 Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följ oss: E-mail |